Kategorie vozidla Lhůta PTP /rok/ Druh vozidla

od data

1. registrace

ode dne

provedení

předchozí

PTP

 M1  s výjimkou vozidel viz *) 4 2 Osobní automobil

Speciální automobil

Vozidlo zvláštního určení

 M2, M3 1 1 Autobus
 N1  s výjimkou vozidel viz *) 4 2 Nákladní automobil

Speciální automobil

N2, N3 1 1 Vozidlo zvláštního určení
 O1    nebrzděné 6 4 Přípojné vozidlo

Vozidlo zvláštního určení

 O1    brzděné 4 2
O2
O3, O4 1 1
s výjimkou vozidel viz *) 6 4 Motocykl

 

do 50 cm3 nebo do 50 km.h-1  opatřen šlapadly nepodléhá
Z

 

 

konstrukčně určena k pohybu na sněhu nebo ledu, s výjimkou vozidel viz *) 4 2 Ostatní vozidla

Motocykl – sněžný skůtr

*) Vozidla kategorie

 

M1, N1, L,

Z        konstrukčně určena k   pohybu                  .              na sněhu nebo ledu

 

–             s právem přednosti v jízdě

–             zapsané v evidenci vozidel taxislužby –               určené půjčovnou vozidel k nájmu

1 1
C, T, R 

 

s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 4 2 Traktor a jeho přípojné vozidlo
C, T, R 

 

s konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1 4 4
Tento přehled byl vypracován na základě zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona č. 193/2018 Sb.